Smeštaj

Smeštajni kapaciteti Vile Mozart su 6 Apartmana 1/4,

2 Apartmana 1/5 i 6 Studia 1/2